Huaröds Byalag

Vi kämpar för att Huaröd ska vara vår bästa by!
Det gör vi genom att bevaka, påverka, arrangera, skapa och mötas.

Stående samhällsbevakning
Vi bevakar samhällsfrågor som är relevanta för Huaröd så som Skolan, Förskolan, Badet, Trafik & Hastighet.
Vill du att Byalaget ska bevaka en fråga så hör av dig till oss!

ByggaBo-gruppen
Vi vill att fler ska få plats att bo i Huaröd!Vi inventerar mark till bebyggelse i Huaröd och för dialog med kommunens politiker och tjänstemän i frågan.

Landsbygdsrådet
Byalaget har en representant närvarande i Landsbygdsrådet tillsammans med andra byaråd, Skånes ESS, kommunpolitiker och landsbygdssamordnare.
Rådet har 6 möten per år samt enskilda gruppmöten där en tar fram underlag för vilka ansökningar som ska få ta del av sökta medel ut Landsbygdsfonden.  
Två gånger per år ar alla kommunenens föreningar möjlighet att ansöka om bidrag ur fonden.
detaljerad information, protokoll och medverkande finns att hitta på kommunens hemsida under rubriken Landsbygdsråd och Landsbygdsfond.  

Kulturgruppen
Vi vill ha en levande by med kultur för alla åldrar och intressen!
Kulturgruppen är en arbetsgrupp med deltagare från både Byalaget och Byahuset Huan – vi arrangerar konserter föreläsningar föreställningar utställningar och lite vad helst som kommer upp i våra möten och samtal med varandra.

AKTUELLT JUST NU:  
LYSKRAFT – en poetisk jazzkonsert i Huaröd lördagen den 4 november kl 18.30 i Byahuset
med Elise Einarsdotter (pianist), Olle Steinholtz (basist) och Marika Lagercrantz (skådespelare).

Barn och unga
Vi värnar barnens och de ungas plats i byn.

Vi jobbar, tillsammans med alla som vill vara med, för att samla barnen i byn för att ta tillvara på deras intressen och behov
Aktiviteter som vi gör/har gjort är filmkvällar, övernattning, bjudit hit teatrar, skapar mötesplatsen & fritidsgården i Byahuset Huan. Vi är öppna för alla barn och unga med deras vuxna och vill gärna ha många engagerade! 

AKTUELLT JUST NU:
Fritidsgård / Torsdagshäng
Varje torsdag kl16-19

Regelbundna aktiviteter för Huaröd under året  
Vårstädning på torget
Midsommarfirande vid Rolands Äng
Höstmarknad.
Huaröd Lyser

Var med – Bli medlem

Självklart vill vi att fler engagerar sig och självklart behöver vi vara många medlemmar så att vi kan representera en majoritet av byn!

Bli medlem genom att lösa medlemsavgift för 2023
70kr enskild medlem
130 kr för familj
Kom ihåg att skriva namn.
Swish 123 074 0068
Plusgiro 379634-9