Bo i Huaröd

Vill ni bo i Huaröd?
Huaröds Byalag har tillsatt en arbetsgrupp som hjälper dig som vill bygga hus eller flytta hit till byn. Vi har inventerat var det finns lediga tomter för byggnation och har löpande koll på vad som finns till salu eller ledigt för hyra.
Kontakta gruppen med e-post till: hus@huarod.nu