HUAN

Huan är en förening som förvaltar Klubbhuset mitt i byn. Klubbhuset är en gemensam lokal för alla i byn; en samlingsplats med möjlighet att ordna kurser, fester, övernattning och andra aktiviteter.

 Huan grundades i juni 2020 och har en styrelse med representation från andra medlemsföreningar i byn och enskilda medlemmar. Föreningen Huan fungerar som paraplyorganisation för lokala föreningar och bybor. 

Vi välkomnar alla bybor att bli medlemmar i HUAN! Det blir du genom att maila namn, adress,  telefonnummer och mailadress till: huan@huarod.nu  samt betala en årlig medlemsavgift på 100 kr till följande konto: Bank-Giro: 5546-3418

Om du vill boka lokalen skicka ett mail med följande info: namn och adress,  telefonnummer, antal personer, andra önskemål? (sängplatser, sal och/eller kök)

bokaklubbhuset@huarod.nu

Huan föddes när Huaröds idrottsförening ville sälja Klubbhuset mitt i byn sommaren 2019, detta efter att klubbstugan vid idrottsplatsen brunnit ner och de valde att satsa på att bygga upp sin klubbstuga igen. Utan lokalen skulle byn mista sin samlingslokal, scen, mötesplats och lokal för aktiviteter.

HUAN Medlemsföreningar
HUAN Stadgar
HUAN Styrelse

Under 2021-2022 driver Huan ett Leaderprojekt, Knutpunkt Huaröd, inom vilken Klubbhuset byter ägare och får en uppfräschning. Men det viktigaste i projektet är alla aktiviteter som sker för att starta upp det gemensamma förvaltandet av Klubbhuset tillsammans med Huarödsbor och föreningarna i byn.


Bilden är ifrån Gärd härads Hembygdsförenings bilddatabas

För mer information om EU’s Jorbruksfond för landsbygdsutveckling, gå in på följande länk