Knutpunkt Huaröd

Ett Leader projekt

Under 2021-2022 driver Huan ett Leaderprojekt, Knutpunkt Huaröd, inom vilken Klubbhuset byter ägare och får en uppfräschning.
Men det viktigaste i projektet är alla aktiviteter som sker för att starta upp det gemensamma förvaltandet av Klubbhuset tillsammans med Huarödsbor och föreningarna i byn.

För mer information om EU’s Jorbruksfond för landsbygdsutveckling, gå in på följande länk