Styrelsen

Styrelsen i Huaröds Byalag består av:

Ordförande: Leif Hemmingsson
Mikaela Fröjd
Linda Anderberg
Per Ferrington
Alice Anderberg
Jonne Barten
Gerd Rönndahl


Adjungerad Ledamot: Lars Tjärnvall