Hem

Byalagets uppgift är att tillvarata bygdens och invånarnas intressen.
Huaröds Byalag är en ideell förening, en politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation som omfattar gamla Huaröds socken och kransbyarna inom gamla Huaröds socken, sedemera Huaröds Landsortskommun.
Byalaget arbetar med bygdens intressen och månar om dess utveckling genom att påverka och samverka med kommun, myndigheter och andra organisationer.
Huaröds byalag har också en kulturfrämjande och traditionsbevarande uppgift och medverkar varje år i en rad arrangemang för att knyta bygdens befolkning närmare varandra: Huarödsdagen, Allsångskvällar, Midsommarfirande, Höstmarknad, Huaröd lyser och kulturgruppens filmvisningar och diverse studiecirklar.

Om

Från byalag till byagille…
Byordning, byalag eller grannlag är samhällsbildningar med gamla anor. Det var en sammanslutning av jordägarna i byarna från tiden då en del betesmarker och jordlotter var gemensamma. I början av förra sekelskiftet då enskifte och laga skifte genomfördes sprängdes byalagen och förlorade därmed sin viktigaste betydelse. Som ersättning för de gamla byalagen har det på många håll bildats en modern form av bysammanslutningar där kravet för medlemskap inte längre är att äga i mantal satt jord.
År 1862 i Huaröds socken bildades Huaröds Landsortskommun som var en egenbestämmande kommun fram till Sveriges andra stora kommunreform 1952, då Huaröd gick upp i Degeberga Storkommun. 1971 när nästa steg i kommunreformen skulle träda i kraft blev Huaröd under protest en del i Kristianstads kommun.
Som en del i arbetet med att få sin röst hörd från mindre orterna, återuppstod på flera håll föreningar som fyllde syftet att representera orten som motpart till kommun och myndigheter.
I Huaröd finns sedan 1974 en sådan sammanslutning: Huaröds Byalag.

Detta händer under året

Byasamlingarna tar fart och vi försöker hålla en fast veckodag och träffas första lördagen i månaden även nu i skuggan av pandemin.
Nästa byasamling som är nu den 6/6 14:00 – 15:30 kommer att arrangeras med hjälp av video-konferens istället för i klubbhuset som tidigare annonserat.
Alla som är intresserade av att delta på detta möte via mobiltelefon, padda eller via sin dator (PC eller Mac) skickar ett mail till video@huarod.nu med ämnet byasamling och anger sitt namn och e-post adress.
Då skickar vi ut en länk som svar på detta, länken som ni sen ni följer för att delta i mötet (inga registreringar behövs).

Konstrundan är inställd på Österlen pga pågående pandemi.

Huaröds Häst & Sportförening
5 april – Öppen bana med titthinder, 150kr/timme och ekipage
6 april – Öppen bana med titthinder, 150kr/timme och ekipage
25 april – PNJ 2, 80kr/start
26 april – Öppen bana med titthinder, 150kr/time och ekipage

Valborg

Midsommarfirande i byn

Huarödsdagen

Huaröds Häst & Sportförening
5 sept – PNJ 3, 80kr/start
6 sept – Öppen bana med titthinder, 150kr/time och ekipage
26 sept – PNJ 4, 80kr/start
27 sept – Öppen bana med titthinder, 150kr/time och ekipage

Höstmarknad i Huaröd första lördagen i oktober

Hela Huaröd lyser
Vi tänder ljus i byn på Alla helgons afton

Byasamlingar

Vi drog igång ett konceptet med byasamling för att vi hade en konkret fråga från idrottsföreningen i byn om klubbhusets framtid. Första samlingen hölls i februari 2020 och var ett bra möte.
Vi känner att mötet var bra, och kan bli en viktigt kanal för framtiden, och kommer fortsätta med dessa möten. Samtidigt kommer vi bredda dessa möten till att innehålla alla aspekter av byns intressen, och ge plats till funderingar, tankar och idéer om hur vi kan jobba med frågor både för gammal och ung.
Frågor som skola, förskola, badet, lanthandel, kommunikation m.m. förutom att vi har ett klubbhus att fundera på.
Vi har även beslutat att flytta runt byasamlingarna till olika lokaler i byn.
Byasamlingen är så viktig, att vi kommer genomföra detta även nu under pandemin, dock på elektonisk väg, detta via videomöte där alla med telefon, padda, dator (PC eller Mac) kan koppla upp sig och lyssna in och göra sin röst hörd.
Man anmäler sitt deltagande med att skicka epost till video@huarod.nu
Vi i byalaget vill vara en naturlig del för alla föreningar och verksamheter i byn: Att använda för att nå ut och nå vidare till samtal med kommun och andra myndigheter. I samband med detta är det viktigt att vi är så många medlemmar som möjligt.

Så bli medlem!

70 kr för enskild person
130 kr för familj (ange namn på medlemmarna)

Swish 123 074 0068
Plusgiro 379634-9

Kontakt

Ni når oss i styrelsen för Huaröds Byalag här:

Epost: info@huaröd.nu
Facebook: Huaröds byalag

Post:
Huaröds Byalag
Karlins väg 17
298 93 HUARÖD