Hem

Byalagets uppgift är att tillvarata bygdens och invånarnas intressen.
Huaröds Byalag är en ideell förening, en politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation som omfattar gamla Huaröds socken och kransbyarna inom gamla Huaröds socken, sedemera Huaröds Landsortskommun.
Byalaget arbetar med bygdens intressen och månar om dess utveckling genom att påverka och samverka med kommun, myndigheter och andra organisationer.
Huaröds byalag har också en kulturfrämjande och traditionsbevarande uppgift och medverkar varje år i en rad arrangemang för att knyta bygdens befolkning närmare varandra: Huarödsdagen, Allsångskvällar, Midsommarfirande, Höstmarknad, Huaröd lyser och kulturgruppens filmvisningar och diverse studiecirklar.

Om

Från byalag till byagille…
Byordning, byalag eller grannlag är samhällsbildningar med gamla anor. Det var en sammanslutning av jordägarna i byarna från tiden då en del betesmarker och jordlotter var gemensamma. I början av förra sekelskiftet då enskifte och laga skifte genomfördes sprängdes byalagen och förlorade därmed sin viktigaste betydelse. Som ersättning för de gamla byalagen har det på många håll bildats en modern form av bysammanslutningar där kravet för medlemskap inte längre är att äga i mantal satt jord.
År 1862 i Huaröds socken bildades Huaröds Landsortskommun som var en egenbestämmande kommun fram till Sveriges andra stora kommunreform 1952, då Huaröd gick upp i Degeberga Storkommun. 1971 när nästa steg i kommunreformen skulle träda i kraft blev Huaröd under protest en del i Kristianstads kommun.
Som en del i arbetet med att få sin röst hörd från mindre orterna, återuppstod på flera håll föreningar som fyllde syftet att representera orten som motpart till kommun och myndigheter.
I Huaröd finns sedan 1974 en sådan sammanslutning: Huaröds Byalag.

Bild från Gärds Härads Hembygdsförenings bilddatabas

Detta händer under året

Byasamlingarna tar fart vi känner dock att vi missar en del av er på samlingarna, så i ett försök att nå en ännu större publik provar vi nu att ha mötet på en vardagskväll istället.
Väl mött på zoom.
Nästa byasamling som är nu den 7/10 2021 19:00 – 20:30
mer info under rubriken byasamlingar
I November blir Byasamlingen i veckan efter Höstlovet den 11/11
Samma tid förhoppningsvis IRL.

Huaröds Häst & Sportförening
Återkommer inom kort med årets program

Valborg

Midsommarfirande i byn

Huarödsbadet

Badet när det begav sig, utan staket .

Simskola i Hauröd

Huaröds Häst & Sportförening
Vi återkommer med höstens program

Höstmarknad

Hela Huaröd lyser
Vi tänder ljus i byn på Alla helgons afton den 6 November.
Vi samlas kl 17:00 vid kyrkan och tänder ljusen.

Byasamlingar

Vi drog igång ett konceptet med byasamling för att vi hade en konkret fråga från idrottsföreningen i byn om klubbhusets framtid. Första samlingen hölls i februari 2020 och var ett bra möte.
Vi känner att mötet var bra, och kan bli en viktigt kanal för framtiden, och kommer fortsätta med dessa möten. Samtidigt kommer vi bredda dessa möten till att innehålla alla aspekter av byns intressen, och ge plats till funderingar, tankar och idéer om hur vi kan jobba med frågor både för gammal och ung.
Frågor som skola, förskola, badet, lanthandel, kommunikation m.m. förutom att vi har ett klubbhus att fundera på.
Byasamlingen är så viktig, att vi kommer genomföra detta även nu under pandemin, dock på elektonisk väg, detta via videomöte där alla med telefon, padda, dator (PC eller Mac) kan koppla upp sig och lyssna in och göra sin röst hörd.
Vi känner att vi missar en del av er på den mötestiden som vi har haft, så i ett försök att nå en ännu större publik har vi lagt mötet på en vardag istället. Väl mött på zoom.
Alla som är intresserade av att delta på detta möte via mobiltelefon, padda eller via sin dator (PC eller Mac) använd länken här nästa möte planeras till den 2/9 19:00-20:30

Enklast laddar du hem gratis-appen Zoom på telefonen lite innan mötet.
Kopierar Id-numret 5285983272 och lägger in under join.
Skriv in ditt namn och tryck join, den blå rutan.
Eventuelll passcode är 1929
Det är möjligt att de frågar om du vill ansluta kameran men du kan även vara med utan.

Vi i byalaget vill vara en naturlig del för alla föreningar och verksamheter i byn: Att använda för att nå ut och nå vidare till samtal med kommun och andra myndigheter. I samband med detta är det viktigt att vi är så många medlemmar som möjligt..

Så bli medlem!

70 kr för enskild person
130 kr för familj (ange namn på medlemmarna)

Swish 123 074 0068
Plusgiro 379634-9

Kontakt

Ni når oss i styrelsen för Huaröds Byalag här:

Epost: info@huarod.nu
Facebook: Huaröds byalag

Post:
Huaröds Byalag
Karlins väg 17
298 93 HUARÖD

Vi i byalaget vill vara en naturlig del för alla föreningar och verksamheter i byn: Att använda för att nå ut och nå vidare till samtal med kommun och andra myndigheter. I samband med detta är det viktigt att vi är så många medlemmar som möjligt..

Så bli medlem!

70 kr för enskild person
130 kr för familj (ange namn på medlemmarna)

Swish 123 074 0068
Plusgiro 379634-9