Huaröds Byalag

Vi kämpar för att Huaröd ska vara vår bästa by!
Det gör vi genom att bevaka, påverka, arrangera, skapa och mötas.

Stående samhällsbevakning
Vi bevakar samhällsfrågor som är relevanta för Huaröd så som Skolan, Förskolan, Badet, Trafik & Hastighet.
Vill du att Byalaget ska bevaka en fråga så hör av dig till oss!

ByggaBo-gruppen
Vi vill att fler ska få plats att bo i Huaröd!Vi inventerar mark till bebyggelse i Huaröd och för dialog med kommunens politiker och tjänstemän i frågan.

Landsbygdsrådet
Byalaget har en representant närvarande i Landsbygdsrådet tillsammans med andra byaråd, Skånes ESS, kommunpolitiker och landsbygdssamordnare.
Rådet har 6 möten per år samt enskilda gruppmöten där en tar fram underlag för vilka ansökningar som ska få ta del av sökta medel ut Landsbygdsfonden.  
Två gånger per år ar alla kommunenens föreningar möjlighet att ansöka om bidrag ur fonden.
detaljerad information, protokoll och medverkande finns att hitta på kommunens hemsida under rubriken Landsbygdsråd och Landsbygdsfond.  

Kulturgruppen
Vi vill ha en levande by med kultur för alla åldrar och intressen!
Kulturgruppen är en arbetsgrupp med deltagare från både Byalaget och Byahuset Huan – vi arrangerar konserter föreläsningar föreställningar utställningar och lite vad helst som kommer upp i våra möten och samtal med varandra.

AKTUELLT JUST NU:  
LYSKRAFT – en poetisk jazzkonsert i Huaröd lördagen den 4 november kl 18.30 i Byahuset
med Elise Einarsdotter (pianist), Olle Steinholtz (basist) och Marika Lagercrantz (skådespelare).

Barn och unga
Vi värnar barnens och de ungas plats i byn.

Vi jobbar, tillsammans med alla som vill vara med, för att samla barnen i byn för att ta tillvara på deras intressen och behov
Aktiviteter som vi gör/har gjort är filmkvällar, övernattning, bjudit hit teatrar, skapar mötesplatsen & fritidsgården i Byahuset Huan. Vi är öppna för alla barn och unga med deras vuxna och vill gärna ha många engagerade! 

AKTUELLT JUST NU:
Fritidsgård / Torsdagshäng
Varje torsdag kl16-19

Regelbundna aktiviteter för Huaröd under året  
Vårstädning på torget
Midsommarfirande vid Rolands Äng
Höstmarknad.
Huaröd Lyser

Var med – Bli medlem

Självklart vill vi att fler engagerar sig och självklart behöver vi vara många medlemmar så att vi kan representera en majoritet av byn!

Bli medlem genom att lösa medlemsavgift för 2023
70kr enskild medlem
130 kr för familj
Kom ihåg att skriva namn.
Swish 123 074 0068
Plusgiro 379634-9

Byalagets historia

Från byalag till byagille…
Byordning, byalag eller grannlag är samhällsbildningar med gamla anor. Det var en sammanslutning av jordägarna i byarna från tiden då en del betesmarker och jordlotter var gemensamma. I början av förra sekelskiftet då enskifte och laga skifte genomfördes sprängdes byalagen och förlorade därmed sin viktigaste betydelse. Som ersättning för de gamla byalagen har det på många håll bildats en modern form av bysammanslutningar där kravet för medlemskap inte längre är att äga i mantal satt jord.
År 1862 i Huaröds socken bildades Huaröds Landsortskommun som var en egenbestämmande kommun fram till Sveriges andra stora kommunreform 1952, då Huaröd gick upp i Degeberga Storkommun. 1971 när nästa steg i kommunreformen skulle träda i kraft blev Huaröd under protest en del i Kristianstads kommun.
Som en del i arbetet med att få sin röst hörd från mindre orterna, återuppstod på flera håll föreningar som fyllde syftet att representera orten som motpart till kommun och myndigheter.
I Huaröd finns sedan 1974 en sådan sammanslutning: Huaröds Byalag.

Bild från Gärds Härads Hembygdsförenings bilddatabas

HUAN

Huan är en förening som förvaltar byahuset mitt i byn. Byahuset är en gemensam lokal för alla i byn; en samlingsplats med möjlighet att ordna kurser, fester, övernattning och andra aktiviteter.

Idén om Huan föddes när Huaröds idrottsförening ville sälja Klubbhuset mitt i byn sommaren 2019, detta efter att klubbstugan vid idrottsplatsen brunnit ner och de valde att satsa på att bygga upp sin klubbstuga igen. Utan lokalen skulle byn mista sin samlingslokal, scen, mötesplats och lokal för aktiviteter.

 Huan grundades i juni 2020 och har en styrelse med representation från andra medlemsföreningar i byn och enskilda medlemmar.

Vi välkomnar alla bybor att bli medlemmar i HUAN!
Genom att ni blir medlemmar så kan vi finansiera delar av fasta kostnaderna som vi har på att driva fastigheten. Saker som kosta oavsvett om vi hyr ut eller ej.
Det blir du genom att maila namn, adress,  telefonnummer och mailadress till: huan@huarod.nu  samt betala en årlig medlemsavgift på 100 kr till:
Bank-Giro: 5546-3418
SWISH : 1231269083

Använd byahuset HUAN!


Boka byahuset för olika arrangemang se här på hur och få inspiration.
Information om Byahuset

Inspirationsbilder

Knutpunkt Huaröd

Under 2021-2022 driver Huan ett Leaderprojekt, ”Knutpunkt Huaröd”, inom vilken Klubbhuset byter ägare och får en uppfräschning och blir då Byahuset HUAN.
Men det viktigaste i projektet är alla aktiviteter som sker för att starta upp det gemensamma förvaltandet av byahuset tillsammans med Huarödsbor och föreningarna i byn.


Bilden är ifrån Gärd härads Hembygdsförenings bilddatabas

För mer information om EU’s Jorbruksfond för landsbygdsutveckling, gå in på följande länk

Byasamlingar

Vi drog igång ett konceptet med byasamling för att vi hade en konkret fråga från idrottsföreningen i byn om klubbhusets framtid. Första samlingen hölls i februari 2020 och var ett bra möte.
Vi känner att mötet var bra, och kan bli en viktigt kanal för framtiden, och kommer fortsätta med dessa möten. Samtidigt kommer vi bredda dessa möten till att innehålla alla aspekter av byns intressen, och ge plats till funderingar, tankar och idéer om hur vi kan jobba med frågor både för gammal och ung.
Frågor som skola, förskola, badet, lanthandel, kommunikation m.m. förutom att vi har ett klubbhus att fundera på.
Byasamlingen är så viktig, att vi kommer genomföra detta även nu under pandemin, dock på elektonisk väg, detta via videomöte där alla med telefon, padda, dator (PC eller Mac) kan koppla upp sig och lyssna in och göra sin röst hörd.
Vi känner att vi missar en del av er på den mötestiden som vi har haft, så i ett försök att nå en ännu större publik har vi lagt mötet på en vardag istället. Väl mött på zoom.
Alla som är intresserade av att delta på detta möte via mobiltelefon, padda eller via sin dator (PC eller Mac) använd länken här nästa möte planeras till den

Enklast laddar du hem gratis-appen Zoom på telefonen lite innan mötet.
Kopierar Id-numret 5285983272 och lägger in under join.
Skriv in ditt namn och tryck join, den blå rutan.
Eventuelll passcode är 1929
Det är möjligt att de frågar om du vill ansluta kameran men du kan även vara med utan.

Vi i byalaget vill vara en naturlig del för alla föreningar och verksamheter i byn: Att använda för att nå ut och nå vidare till samtal med kommun och andra myndigheter. I samband med detta är det viktigt att vi är så många medlemmar som möjligt..

Så bli medlem!

70 kr för enskild person
130 kr för familj (ange namn på medlemmarna)

Swish 123 074 0068
Plusgiro 379634-9

Kontakt

Ni når oss i styrelsen för Huaröds Byalag här:

Epost: info@huarod.nu
Facebook: Huaröds byalag

Post:
Huaröds Byalag
Karlins väg 17
298 93 HUARÖD

Vi i byalaget vill vara en naturlig del för alla föreningar och verksamheter i byn: Att använda för att nå ut och nå vidare till samtal med kommun och andra myndigheter. I samband med detta är det viktigt att vi är så många medlemmar som möjligt..

Så bli medlem!

70 kr för enskild person
130 kr för familj (ange namn på medlemmarna)

Swish 123 074 0068
Plusgiro 379634-9