Skolan i Huaröd

Huaröds byalag tillsammans med föräldraföreningen i Huaröd undersöker nu möjligheten att starta upp byskola i Huaröd med start hösten 2022.
Målet är att driva en byskola för årskurs F-5 eventuellt med förskola i de lokaler som förskola/skola förfogar över idag. Det kommer erbjudas fritidshem efter skolan för de som har behov av det.

Vår målsättning är att erbjuda en byskola med små klasser med närhet till naturen. Vi kommer att tänka globalt men jobba lokalt, ett exempel är att vi kommer tillaga maten i köket i vår fina lanthandel. Skolskjuts kommer erbjudas till skolan på morgonen.
Vi tänker just nu i termer som kooperativ/Ideell förening som form för skolans driftsform, men inget här är bestämt
Vi har startat utformning av ansökan till skolinspektionen i den krävs bland annat en namnförteckning över föräldrar som avser att placera sina barn i Huaröd.
Detta absolut viktigaste punkten för att vi ska kunna gå vidare med ansökan.

Arbetet kommer kräva en del engagemang från er alla föräldrar och andra intresserade för att göra detta till verklighet. Ni har säkert massor av frågor om detta, vi tar gärna emot dom på E-post eller kom på våra återkommande byasamlingar (finns även som videomöte)en gång per månad där ska vi underrättar alla om det senaste som har hänt.

Vet ni redan nu att ni vill placera era barn i byskolan i Huaröd så tveka inte maila till skola@huarod.nu vi behöver namn och födelseår på barnet.

Gå med i byalaget så kommer vi gemensamt vara starkare i alla vår myndighetskontakter där byalaget representerar Haurödsbygden.

Så bli medlem!

70 kr för enskild person
130 kr för familj (ange namn på medlemmarna)

Swish 123 074 0068
Plusgiro 379634-9