Skolan i Huaröd

Huaröds byalag tillsammans med föräldraföreningen i Huaröd jobbar nu med att starta upp skola i Huaröd. Målet är att vara igång till höstterminen 2022.
Vi tittar nu tillsammans med flera redan etablerade huvudmän med att undersöka förutsättningarna för att driva en skola i Huaröd, för årskurs F-6 inklusive förskola. Huvudmannaskapet är under diskussion och inte bestämt dvs om vi driver själva eller blir en del av något annat.

Vi har startat utformning av ansökan till skolinspektionen i den krävs bland annat en namnförteckning över föräldrar som avser att placera sina barn i Huaröd.
Det absolut viktigaste vi behöver just nu!
Är er vilja att placera era barn i Huaröd!

Arbetet kommer kräva en del engagemang från er alla föräldrar och andra intresserade för att göra detta till verklighet. Detta är viktigt men inte det viktigaste!

Vi vill därför på detta sätt visa er vår vilja att få igång arbetet under hösten med ansökan, till detta behöver vi ert stöd och hjälp!
Vi kommer att inom kort ut med information om ett stormöte där vi kan ta nästa steg i arbetet.
Hör av er till oss för att anmäla ert intresse att placera era barn här i Huaröd!
Skicka E-post till skola@huarod.nu
Eller kom in till lanthandeln där det finns möjligheter att lämna era kommentarer i en brevlåda.
Berätta vad ni kan hjälpa till med och kontakta oss gärna skola@hurod.nu om ni har tips eller funderingar om detta initiativ.