Föreningar i Huaröd

Vi har ett antal föreningar i byn och vi vill synliggöra dessa, med länkar och kontaktuppgifter om ni vill ta kontakt.
Saknar ni er förening på listan skicka ett brev! info@hurod.nu

Huaröds Häst- & sportförening
Bingstorpsvägen 56
Hemsida
facebook
messenger
Telefon – 070-992 4140
E-post: lisa.clarin@me.com

QiHu Huaröds kulturförening
Bingstorpsvägen 90-0

E-post: qihu@huarod.nu

Huaröd Invest Ekonomisk förening
Äger och driver Huaröds Lanthandel
Karlins väg 17
Hemsida
facebook
messenger
Telefon 010-1992103
E-post: info@hurodslanthandel.se


E-post: huarodsforaldrarforening@gmail.com


Huaröds Idrottsförening
Hemsida
facebook
messenger
Telefon 073-504 27 44
E-post: huarodif@live.se


Huaröds Föräldraförening
E-Post: huarodsforäldraforening@gmail.com

Huan
Huan är en ideell förening som skall verka för en social samlingspunkt för Huarödsbygden.
facebook
Telefon
E-post: huan@huarod.nu