Föreningar i Huaröd

Vi har ett antal föreningar i byn och vi vill synliggöra dessa, med länkar och kontaktuppgifter om ni vill ta kontakt.
Saknar ni er förening på listan skicka ett brev! info@hurod.nu

Huaröds Häst- & sportförening
Bingstorpsvägen 56
Hemsida
facebook
messenger
Telefon – 070-992 4140
E-post: lisa.clarin@me.com

QiHu Huaröds kulturförening
Bingstorpsvägen 90-0

E-post: qihu@huarod.nu

Huaröd Invest Ekonomisk förening
Äger och driver Huaröds Lanthandel
Karlins väg 17
Hemsida
facebook
messenger
Telefon 010-1992103
E-post: info@huarodslanthandel.se

Huaröds Idrottsförening
Hemsida
facebook
messenger
Telefon 073-504 27 44
E-post: huarodif@live.se


Huaröds Föräldraförening
E-Post: huarodsforaldraforening@gmail.com

Huan
Huan är en ideell förening som skall verka för en social samlingspunkt för Huarödsbygden.
facebook

Telefon
E-post: huan@huarod.nu

Föreningen Bevara Linderödsåsen
Linderödsåsens kvalitéer saknar motstycke i norra Europa. Med en levande landsbygd, tysta områden, vild natur, unika kulturmiljöer och närhet till flera storstadsregioner besitter trakten värden som är ytterst sällsynta ochh värda att bevara för framtiden.

Föreningen har årligen ett antal arrangemang och exkursioner på Linderödsåsen under våren, sommaren och hösten. Här kan du uppleva Linderödsåsens natur- och kulturhistoria inom nära håll. Mer information finns på föreningens hemsida och facebook:
https://www.bevaralinderodsasen.se/
https://www.facebook.com/bevaralinderodsasen/