Huaröds anslagstavla

Vi har två fysiska anslagstavlor i byn en vid lanthandeln och en på byahuset HUAN.
Utöver detta så finns det ett reklamblad som kommer ut ifrån Lanthandeln en gång per månad med deras erbjudanden, där på baksidan har ni som förening eller företag möjlighet att annonsera och sprida information om er verksamhet.

Vill ni var med i utskicket så gör ni det före den 20’e i varje månad.
Utrymmet delas upp i annonser om 1/1, 1/2, 1/4 eller 1/8 del av baksidan.
Kontakta Lanthandelns styrelse för information om kostnader för de olika alternativen. Styrelsen@huarodslanthandel.se

Information som ni vill ha med skickar ni med bild o text till Reklamblad Lanthandeln