HUAN

Huan är en förening som förvaltar byahuset mitt i byn. Byahuset är en gemensam lokal för alla i byn; en samlingsplats med möjlighet att ordna kurser, fester, övernattning och andra aktiviteter.

Idén om Huan föddes när Huaröds idrottsförening ville sälja Klubbhuset mitt i byn sommaren 2019, detta efter att klubbstugan vid idrottsplatsen brunnit ner och de valde att satsa på att bygga upp sin klubbstuga igen. Utan lokalen skulle byn mista sin samlingslokal, scen, mötesplats och lokal för aktiviteter.

 Huan grundades i juni 2020 och har en styrelse med representation från andra medlemsföreningar i byn och enskilda medlemmar.

Vi välkomnar alla bybor att bli medlemmar i HUAN!
Genom att ni blir medlemmar så kan vi finansiera delar av fasta kostnaderna som vi har på att driva fastigheten. Saker som kosta oavsvett om vi hyr ut eller ej.
Det blir du genom att maila namn, adress,  telefonnummer och mailadress till: huan@huarod.nu  samt betala en årlig medlemsavgift på 100 kr till:
Bank-Giro: 5546-3418
SWISH : 1231269083

Använd byahuset HUAN!


Boka byahuset för olika arrangemang se här på hur och få inspiration.
Information om Byahuset

Inspirationsbilder

Knutpunkt Huaröd

Under 2021-2022 driver Huan ett Leaderprojekt, ”Knutpunkt Huaröd”, inom vilken Klubbhuset byter ägare och får en uppfräschning och blir då Byahuset HUAN.
Men det viktigaste i projektet är alla aktiviteter som sker för att starta upp det gemensamma förvaltandet av byahuset tillsammans med Huarödsbor och föreningarna i byn.


Bilden är ifrån Gärd härads Hembygdsförenings bilddatabas

För mer information om EU’s Jorbruksfond för landsbygdsutveckling, gå in på följande länk